โซน A ป่าแมลงยักษ์

ป่าแมลงยักษ์

ตะลุยป่าแมลงยักษ์สุดอลังการกับสวนปูนปั้นขนาดใหญ่
ที่ท่านสามารถปีนป่ายและถ่ายรูปสุดสร้างสรรค์กับเหล่าแมลงยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 500 เท่า
และยังเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ สู่ป่าแมลงยักษ์แห่งจินตนาการ