โซน E บ้านต้นไม้

บ้านต้นไม้

โซนหมู่บ้านต้นไม้เป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่พร้อมกิจกรรม Adventure
ให้เด็กๆได้ปีนป่ายเชือก เพื่อทดสอบ กำลังกาย กำลังใจ
เสริมสร้างพัฒนาการทางความคิด การเอาตัวรอด ให้กับเด็ก ๆ